Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

DENNE SAKEN ER EN DEL AV EN KAMPANJE FOR SCHIBSTED BEDRIFT, 2020

Kristin Skogen Lund tenker best utendørs:

Kjøpte Ebay fra bedet i hagen

Det er ikke nødvendigvis bak et tungt skrivebord at Kristin Skogen Lund tenker de store tankene. Gi henne et par hagehansker og en sekk med jord, derimot, så får uventede ideer og løsninger blomstre. Hemmeligheten er å la hodet jobbe uforstyrret, mener hun.

Kristin Skogen Lund tenker best utendørs:

Kjøpte Ebay fra bedet i hagen

Det er ikke nødvendigvis bak et tungt skrivebord at Kristin Skogen Lund tenker de store tankene. Gi henne et par hagehansker og en sekk med jord, derimot, så får uventede ideer og løsninger blomstre. Hemmeligheten er å la hodet jobbe uforstyrret, mener hun.

– De store tankene oppstår når du minst venter det. For min del er det ofte når jeg holder på med noe helt annet, at tankene får rom til å finne nye veier. Praktisk arbeid som å rake i hagen eller luke i bedet – eller faktisk også å vaske opp – er ofte situasjoner hvor jeg tenker mye og stort, sier hun.

Det monotone og rutinemessige ved oppvask og hagearbeid gir rom for å la tankene fly. 

– Det er nesten som meditasjon for meg. Det er et evighetsarbeid hvor man gjør noe praktisk, ser resultatet med én gang, og så må man gjøre det på nytt. Man blir aldri ferdig, og det er håndfast og konkret.

Hodet jobber hele tiden

Som konsernsjef i Schibsted står Skogen Lund ofte i store, tunge prosesser som krever at hun har stålkontroll på alt fra store linjer til små detaljer. Da er blomsterløk og plantejord et utmerket verktøy for å senke skuldrene, mener hun.


– Hagen er et av få steder hvor jeg kan være helt alene i flere timer av gangen, og da henter jeg frem input og informasjon jeg har fått, og bearbeider alt sammen. Når man er fokusert på en konkret ting, kan hodet jobbe ubevisst og finne nye sammenhenger og nye ideer.


"– Hagen er et av få steder hvor jeg kan være helt alene i flere timer av gangen, og da henter jeg frem input og informasjon jeg har fått, og bearbeider alt sammen. Når man er fokusert på en konkret ting, kan hodet jobbe ubevisst og finne nye sammenhenger og nye ideer."


Og det er ikke små tanker som får surre og gå i hjernebarken mens ugresset i hagen samles sammen.  – Jeg brukte mye tid ute i hagen i perioden rundt Adevinta-oppkjøpet av Ebays rubrikkvirksomhet.  Å ha jord mellom hendene og god bakkekontakt da, ga rom for en del store tanker, forteller hun. 

Trenger din bedrift mer av den rette inputen? Se fordelene med bedriftsabonnement fra Schibsted Bedrift her

Små frø kan bli store tanker

Konsernsjefen er opptatt av at de ansatte skal ha tilgang til god innsikt og informasjon. Like viktig mener hun at det er å skape rom for å hente inspirasjon fra steder som man ikke umiddelbart ville anse som relevante.

– Å stimulere nysgjerrigheten hos folk er utrolig viktig. Jeg tror at ved å gi de ansatte tilgang på bred og variert informasjon og ulike perspektiver, åpner du for at de store tankene kan blomstre. Det er viktig å søke andre innspill og andre typer input enn det man vanligvis får.

Også samspillet mellom kolleger er viktig for å stimulere tankevirksomheten. – Ofte er det en liten ting, eller et lite ord, som kan anspore de store tankene. Det kan være en samtale man har hatt med noen som er en utløsende faktor for at hodet begynner å jobbe når man kobler av og gjør noe praktisk. 

Skogen Lund tror ikke de revolusjonerende tankene kommer på bestilling, men at man må la hodet bearbeide inputen man får.

– Når man leser, snakker med folk rundt seg, og oppdaterer seg med ny kunnskap, sås det små frø som kan bli store tanker på sikt, mener hun. 

Les også: Opplyste medarbeidere er den viktigste kapitalen bedrifter har, mener sjefredaktør i VG, Gard Steiro. 


Må bygge en kultur for å tenke

Arbeidsgivere har ifølge konsernsjefen et avgjort ansvar for å tilrettelegge for at de ansatte får tilgang til nok informasjon, men Skogen Lund mener også at de ansatte må sørge for å finne inspirasjon i arbeidshverdagen.

– Alle ansatte har ansvar for å ikke bare gjøre jobben sin, men å forme den også. Man er ikke bare en arbeidstaker, man er et helt menneske. Det er viktig å være bevisst på de tingene man brenner for også utenfor arbeidslivet. Det som inspirerer deg som menneske, er ofte også det som gjør at du blir en god arbeidstaker, sier hun.

At de ansatte er uenig med lederen sin og tør å si det høyt, mener hun er et sunnhetstegn. 

– Som leder må man bygge en kultur for å tenke, og gi rom for å la de ansatte utforske, sprenge grenser, og ikke minst motsi deg når de er uenige. Ledelsen sitter på oversikten, men de ansatte sitter på innsikten. Målet er å koble disse to, for de er like viktige for en bedrift. 

Kunnskap gir trygghet

Det er ikke bare for bedriftenes vinning at Kristin Skogen Lund mener at de ansatte bør holde seg oppdatert. Hun tror at den enkelte kan hente styrke i å sitte på bred innsikt og relevant informasjon – ikke minst i nye og uvante situasjoner. 

– Det å være allment informert har mye å si for hvor trygg man føler seg. Er man trygg tør man mer og man stiller flere spørsmål, mener hun. 

Skogen Lund er klar på at det ikke primært er hos ledelsen i en bedrift at verdiskapningen skjer. 

– En bedrift er ingenting uten sine ansatte. Deres nysgjerrighet og evne til å tilegne seg og dele kunnskap, og ikke minst stille spørsmål, er helt avgjørende for å lykkes. 


People in nature, Smile, Leaf, Face

Store tanker kan oppstå på uventede steder

Cartoon

Det koster lite å få ansatte som tenker større. Med bedriftsabonnement fra Schibsted Bedrift kan alle på jobben lese nyheter når, hvor og hvordan de selv foretrekker.

Vi har abonnementer tilpasset din bedrift

Trykk på størrelsen på din bedrift for å se priser og produkter:

Liten bedrift

1-5 ansatte

Asset 1.svg

Stor bedrift

6 eller flere ansatte