Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder


DENNE SAKEN ER EN DEL AV EN KAMPANJE FOR SCHIBSTED BEDRIFT, 2020

Leder for for Schibsted Ecommerce og Distribusjon:

– Tid, rom og tilgang på nyheter må til for å utvikle kunnskap

Cathrine Laksfoss finner inspirasjon i banebrytende arkitektur når hun må løse et problem, eller er nødt til å klekke ut en original idé. Og i en bransje som hennes – der konkurransen er hard, og konkurrentene tidligere har hatt tilnærmet bransjemonopol, er hun pent nødt til å komme opp med kreative løsninger og originale ideer selv. Til dét trenger hun blant annet arkitektur, og kloke medarbeidere.

Leder for Schibsted Ecommerce og Distribusjon:

Tid, rom og tilgang på nyheter må til for å utvikle kunnskap

Cathrine Laksfoss finner inspirasjon i banebrytende arkitektur når hun må løse et problem, eller er nødt til å klekke ut en original idé. Og i en bransje som hennes – der konkurransen er hard, og konkurrentene tidligere har hatt tilnærmet bransjemonopol, er hun pent nødt til å komme opp med kreative løsninger og originale ideer selv. Til dét trenger hun blant annet arkitektur, og kloke medarbeidere.

Kreativt lagarbeid

Laksfoss er leder for Schibsted Ecommerce og Distribusjon. De distribuerer aviser, varer og pakker, både fra nettbutikker til forbrukerne, men også mellom forbrukere. Eksempler på kjente merkevarer som hun er ansvarlig for er Helthjem, Morgenlevering og Svosj. Disse tjenestene er resultater av hardt arbeid, samarbeid og kreativt lagarbeid.

– Jeg er en veldig ekstrovert person, så det mest effektive for meg – når det gjelder den kreative delen av vårt arbeid – er å samle smarte, informerte mennesker, og gå gjennom problematikken sammen. Kreativitet er lagarbeid, sier Laksfoss. 

Hun mener det er viktig at alle medarbeidere i en bedrift er kunnskapsrike og informerte for at denne prosessen skal fungere, og at det er en fordel om folk er interessert i forskjellige ting, slik at man kan utfylle hverandre. 

– Det er farlig for bedriften om de som utgjør den ikke følger med på verden rundt seg. Hvis bare noen av medarbeiderne har tilgang til informasjon, får man ikke i gang dialogen. Derfor er det viktig at alle følger med, og at man følger med på forskjellige ting – noe som jo faller naturlig, ettersom folk har forskjellige interesser, sier hun før hun avslutter resonnementet: 

– Det er selvfølgelig umulig å være oppdatert på alt som skjer i dag. Virkeligheten, og nyhetsbildet, er så komplekst, og ingen kan få med seg alt, så vi må kunne tette hverandres kunnskapshull.


Kunnskap kommer i mange former

Det er viktig for Laksfoss at alle i bedriften får lov til å utvikle egenskapene sine, og tid og mulighet til å holde seg oppdatert på hva som skjer rundt dem. Kunnskapen kan komme i mange former, mener hun, men man kommer lengst ved aktivt å tilrettelegge for medarbeidernes utvikling.


"– Hagen er et av få steder hvor jeg kan være helt alene i flere timer av gangen, og da henter jeg frem input og informasjon jeg har fått, og bearbeider alt sammen. Når man er fokusert på en konkret ting, kan hodet jobbe ubevisst og finne nye sammenhenger og nye ideer."


– Jeg tror egentlig tid, rom og tilgang på nyheter og andre læringsflater, er de viktigste komponentene for å legge til rette for at alle kan utvikle evnene og kunnskapene sine, sier hun, og utbroderer: 

– Ny kunnskap kan jo komme fra mange steder – enten det kommer fra en artikkel, et webinar, et kurs eller en podcast. Folk må få lov til å ta del i sånne ting. Det å utvikle seg selv er jo en livslang prosess: Man er ikke ferdig utlært når man er ferdig utdannet, sier hun.

Kunnskapen må også komme til nytte

Informerte og kunnskapsrike medarbeidere er viktig, men det er like viktig at disse tillates å utvikle sine kreative evner, slik at kunnskapen faktisk kommer til nytte, mener Laksfoss: 

– Jeg tror åpenhet er veldig viktig i denne sammenhengen. Åpenhet, og tid og rom til å utvikle og presentere både gode og dårlige ideer. Det tror jeg er veldig viktig. Hvis man på den andre siden legger bånd på folk, så tror jeg mange gode ideer forhindres i å komme opp til overflaten, mener hun.


Henter inspirasjon fra banebrytende arkitektur

Der andre henter inspirasjon fra faglitteratur, i naturen eller ved å se storslåtte filmer, er det lekre bygningsmasser som får ideene til å blomstre hos Cathrine Laksfoss. Hun vet ikke hvor interessen hennes for arkitektur kommer fra. Men hun vet at den alltid har vært der, og at hun alltid kan stole på at den hjelper henne med å løse floker, og med å tenke nytt. 

– Jeg synes det har skjedd en ekstrem utvikling i arkitekturen de siste tiårene – man har på en måte begynt å utfordre tyngdekraften med byggverkene, sier Laksfoss og utdyper: 

– Man bruker helt andre materialer og teknikker, og det er en utvikling jeg synes det er veldig spennende å følge med på. Noen ganger kan jeg se på det som analogier til forretningsutvikling, og få ideer til mitt eget arbeid, sier hun. 

I moderne arkitektur, som i Laksfoss’ bransje, handler det ofte om å tenke utenfor boksen:

– Det handler om å utfordre det bestående – noe vi er helt avhengige av i vår bransje. Og er det noe de har strebet etter i arkitekturen de siste tiårene, er det nettopp dét. 

En innstilling arvet av faren

Laksfoss’ hang til alltid å etterstrebe å utfordre det bestående – er nok noe av det som gjorde at det var akkurat hun som ble valgt som leder for Schibsted Ecommerce og Distribusjon. Post- og pakkelevering har i århundrer vært dominert av Posten, og det skal litt til å hevde seg mot bransjegiganter som dem. Innstillingen som gjør det mulig, takker Laksfoss faren sin for. 

– Faren min sa ofte at «du skal aldri godta at et system er som det er». Han godtok ikke bare at ting var som de var, og at ting ikke fungerte optimalt. Så han var opptatt av å stille spørsmål, tenke nytt og utfordre. Det har jeg tatt med meg videre, både i jobben og i livet mitt, sier hun. Store tanker kan oppstå på uventede steder

Cartoon

Det koster lite å få ansatte som tenker større. Med bedriftsabonnement fra Schibsted Bedrift kan alle på jobben lese nyheter når, hvor og hvordan de selv foretrekker.

Vi har abonnementer tilpasset din bedrift

Trykk på størrelsen på din bedrift for å se priser og produkter:

Liten bedrift

1-5 ansatte

Asset 1.svg

Stor bedrift

6 eller flere ansatte