Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

7 gode grunner til å velge Schibsted Bedrift:

Hvorfor investere i digital nyhetstilgang i din bedrift?

Schibsted Bedrift har samlet flere av landets viktigste nyhetskilder på ett sted, så den komplette digitale nyhetsoversikten er lett tilgjengelig.  

7 gode grunner til å velge Schibsted Bedrift:

Hvorfor investere i digital nyhetstilgang i din bedrift? 

Schibsted Bedrift har samlet flere av landets viktigste nyhetskilder på ett sted, så den komplette digitale nyhetsoversikten er lett tilgjengelig.

1. Lik tilgang gir felles informasjonsgrunnlag

Fordi nyhetskildene i Schibsted Bedrifts portefølje er digitale, kan alle ansatte – og ikke bare noen utvalgte – enkelt få tilgang til de mediene de trenger. Å sørge for at tilgangene og godene er tilgjengelig for alle gir et felles informasjonsgrunnlag som går på tvers av fagområder og stillingstitler. Det skaper en intern kunnskapskultur som kan være et konkurransefortrinn i et tøft marked.

Så enkelt gir du dine ansatte full tilgang til nyheter.

2. Kvalitetssikret informasjon

Tilgangen til informasjon kan være overveldende, og det er ikke alltid opplagt hva som er en god eller dårlig kilde. Schibsted Bedrift sikrer tilgang til digitale nyhetskilder hvor kunnskapen og informasjonen som formidles er kvalitetssikret og til å stole på.

I dagens samfunn har vi tilgang til en fri strøm av nyheter, og det blir ekstra viktig å kvalitetssikre informasjonen man baserer seg på. Den beste måten for bedrifter og ansatte å få denne informasjonen på, er gjennom de redaksjonsstyrte mediene.

Les hva sjefredaktør i VG Gard Steiro sier om fordelene med Schibsted Bedrift

Nyheter i form av nettavis, podkast eller nyhetsbrev? Med Schibsted Bedrift kan du selv bestemme hvilket format du helst får viktig informasjon gjennom – og når du vil konsumere innholdet.

melanie-pongratz-BECWWmIuJ2k-unsplash.jpg

3. Nyheter i lommen – alltid tilgjengelig

Den tradisjonelle arbeidssituasjonen med fast kontortid, og ikke minst en fast kontorplass, er i endring. Stadig flere har en stor grad av fleksibilitet i hvor og når de arbeider, noe som betyr at de fleste har behov for å ha med seg nyhetene hvor enn de går. Schibsted Bedrift speiler denne fleksibiliteten og tilbyr flere skreddersydde løsninger, som blant annet bedriftsabonnementet som gir full tilgang hvor som helst og når som helst.4. Dekker ulike informasjonsbehov

Mens én ansatt kan ha stor nytte av nyhetskommentarene hos VG, foretrekker andre en podkast fra Aftenposten eller Bergens Tidende. Andre igjen har en stilling hvor de har behov for å holde seg løpende oppdatert på børs og økonomi med god hjelp fra E24. Også fagområder og hvilken region av landet man befinner seg i vil være med på å styre hvilke nyhetskilder som er mest aktuelle for den enkelte bedrift.

– Våre nyhetskilder dekker et bredt spekter av interesser og fagfelt, og treffer ulike områder alt etter hvilke medier som velges, sier Thomas Hovde, salgssjef i Schibsted Bedrift.

UXPRIV107_featured-3.png

5. Oppdaterte ansatte tar bedre beslutninger

Det er ingen tvil om at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs, både her og nå og for å ruste selskapet for fremtiden. Da blir det desto viktigere at de har de verktøyene de trenger for å holde seg oppdatert på både fagspesifikke områder, og på samfunnet for øvrig. Begge deler er tilgjengelig gjennom Schibsted Bedrift, som kan tilpasses etter behov.

6. Lett tilgjengelig kompetanseheving

Ikke alle bedrifter har tid og ressurser til å sende de ansatte på kurs så ofte som de kunne tenke seg. En digital tilgang til landets viktigste nyhetskilder er en lavterskel «videreutdanning» som er enkelt tilgjengelig, og i tillegg sikrer man at bedriften som helhet nyter godt av kunnskapsløftet, og ikke bare den enkelte som har vært på kurs.

– Tilgang til nyheter kan selvfølgelig ikke erstatte videreutdanning eller fagspesifikke kurs. Men den innsikten og kunnskapen som finnes i nyhetskildene i vår portefølje er definitivt en god måte å sikre et solid kunnskapsløft internt – noe som kan være med på å gi positive ringvirkninger for bedriften, sier Thomas Hovde, salgssjef i Schibsted Bedrift.

schibsted_people_in_office_0028.png

7. Enklere for deg som arbeidsgiver

Med det enkle administrasjonsverktøyet til Schibsted Bedrift kan man selv administrere tilganger og produktendringer. Den enkelte ansatte kan også registrere abonnementet de ønsker gjennom verktøyet.

Det betyr full oversikt over skattefordeler, faktura og andre spesifikasjoner. Når alle de ansatte har tilgang gjennom det samme systemet, slipper man å forholde seg til ulike fakturaer og utlegg, noe som strømlinjeformer og forenkler jobben. Når alle har det samme tilbudet digitalt gjennom en bedriftsavtale vil også den totale kostnaden i mange tilfeller reduseres.

Les mer om fordelene med Schibsted Bedrift her

Personal computer, Output device, Laptop, Product, Azure, Font, Gesture, Netbook

Vi har abonnement tilpasset din bedrift

Trykk på størrelsen på din bedrift for å se priser og produkter:

Liten bedrift

1-5 ansatte

Asset 1.svg

Stor bedrift

6 eller flere ansatte

Cartoon

Det koster lite å få ansatte som tenker større

Store tanker kan oppstå på uventede steder. Med bedriftsabonnement fra Schibsted Bedrift kan alle på jobben lese nyheter når, hvor og hvordan de selv foretrekker.