Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

Ny undersøkelse:

8 av 10 forventer at kolleger holder seg oppdatert på nyhetsbildet

En ny undersøkelse viser at norske arbeidstakere både forventer at arbeidskameratene deres er oppdatert på nyheter, og mener at de selv har behov for nyhetstilgang for å kunne gjøre jobben sin. I tillegg oppgir hele 98 % at det er verdifullt med bedriftsabonnement på nyheter.

Slik tar ansatte enda bedre beslutninger

Nyhetsbildet endrer seg stadig og oppdateringer skjer ofte “live”. Hvor mye har det å si for en arbeidsplass at de ansatte følger med på det som skjer i nyhetsbildet? Mye viser erfaringer fra Schibsted Bedrift.

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


Denne saken er en del av en kampanje for schibsted bedrift

Undersøkelser viser at bedrifter som legger til rette for læring og kunnskapsdeling, er tre ganger mer lønnsomme enn dem som ikke gjør det.


Fra “Global Human Capital Trends”, Deloitte, 2019.

En arbeidshverdag som i økende grad er preget av at vi ikke nødvendigvis sitter i samme rom som kollegene våre, gjør tilgang til de samme informasjonskildene stadig viktigere. Å ha det samme kunnskapsgrunnlaget gjør samarbeid på tvers av åpne landskap og hjemmekontor enklere. 

Den nye undersøkelsen utført av YouGov på oppdrag fra Schibsted Bedrift viser også at vi går ut fra at kollegene våre følger med på det som skjer. Hele 8 av 10 svarer at de forventer at kolleger holder seg oppdatert på relevante nyheter. Therese Jacobsen i Schibsted Bedrift er ikke overrasket. 

– Mange bedrifter oppfordrer til kunnskapsdeling mellom de ansatte, og da vil man naturlig nok forvente at kolleger er oppdatert og følger med på utviklingen. Å ha et øye med det som skjer både i egen bransje og i verden forøvrig blir stadig viktigere, uavhengig av hva man jobber med, mener hun. 

Therese Jacobsen, markedssjef i Schibsted Bedrift, ser at arbeidsgivere synes at felles kunnskapsgrunnlag blir stadig viktigere.

Undersøkelsen


  • Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov for Schibsted Bedrift i uke 4/2021.
  • Utvalget besto av 300 respondenter i fast jobb, både kontormedarbeidere og fagmedarbeidere.

Har behov for relevante nyheter

På spørsmål om de ansatte har behov for å holde seg oppdatert på relevante nyheter for å kunne utføre jobben sin på en tilfredsstillende måte, svarer 70 % av kontorarbeidere et klart ja. For fagarbeidere er tallet noe lavere, men også her svarer flertallet –  6 av 10 – at de har behov for å holde seg oppdatert gjennom relevante nyheter. 

Samtidig oppgir bare 40 % av kontorarbeidere og under 20 % av fagarbeidere at deres bedrift betaler for tilgang til nyheter. Det er med andre ord gode muligheter for mange nye ledere til å gi sine ansatte det som må være en av de mest verdifulle frynsegodene man kan ha. 

Schibsted Bedrift skreddersyr relevante nyhetspakker fra ulike nyhetskilder til din bedrift. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de løsningene som passer for dere.

Verdifull innsikt

Av de som har tilgang til bedriftsabonnement på nyheter i dag, sier 97,9 % at det er verdifullt for dem. Det overrasker ikke Therese Jacobsen i Schibsted Bedrift. Hun mener det er et viktig signal til bedriftsledere.

– Når vi vet at ansatte som følger med i nyhetsbildet tar bedre beslutninger, tenker jeg at det er en god og rimelig investering å betale for bedriftsabonnement på relevante nyhetskilder, sier hun. 

Hun mener muligheten for å skreddersy det bedriftsabonnementet som passer din bedrift best, legger til rette for at bedriftsledere kan tilrettelegge for at de ansatte har den innsikten de trenger for å ta gode beslutninger. 
Aviser og nettaviser viktigst

Undersøkelsen viser at aviser og nettaviser er de klart viktigste informasjonskildene for både kontor- og fagarbeidere, og halvparten av de spurte oppgir at de bruker nettopp nettaviser i jobben sin. De redaktørstyrte mediene er også blant nyhetskildene som flest har høy tillit til, ifølge årets medievaneundersøkelse fra Kantar.  

– Med 16 av Norges sterkeste og viktigste nyhetskilder i porteføljen, er vi trygge på at den bredden i innsikt og informasjon man får gjennom ulike bedriftsabonnement hos oss, dekker behovene til dine ansatte, sier Therese Jacobsen. 


Schibsted Bedrift skreddersyr relevante nyhetspakker fra ulike nyhetskilder til din bedrift. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de løsningene som passer for dere.

Vi har abonnementer tilpasset din bedrift

Trykk på størrelsen på din bedrift for å se priser og produkter:

Liten bedrift

1-5 ansatte

Asset 1.svg

Stor bedrift

6 eller flere ansatte