Y

Simen Sommerfeldt (foto: Bouvet)

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

– Uten tilgang på nyheter ville ideene våre vært irrelevante

Teknologidirektør i Bouvet, Simen Sommerfeldt, mener at det er viktig at de deler den samme forståelsen av samfunnet som kundene sine – for å forstå premissene for hva de skal løse for dem. Han tror også at innovasjonen i selskapet ville ha stagnert om de ansatte ikke var oppdatert på nyheter.

Slik tar ansatte enda bedre beslutninger

Nyhetsbildet endrer seg stadig og oppdateringer skjer ofte “live”. Hvor mye har det å si for en arbeidsplass at de ansatte følger med på det som skjer i nyhetsbildet? Mye viser erfaringer fra Schibsted Bedrift.

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


Denne saken er en del av en kampanje for schibsted bedrift

Undersøkelser viser at bedrifter som legger til rette for læring og kunnskapsdeling, er tre ganger mer lønnsomme enn dem som ikke gjør det.


Fra “Global Human Capital Trends”, Deloitte, 2019.

– Ideene våre kommer av at vi sammen drøfter blant annet samfunnsutvikling, og ser hvordan vi kan underbygge løsninger som for eksempel bærekraft. Uten tilgang på nyheter ville våre ideer ha vært irrelevante, sier teknologidirektøren.

Han tror også at leveransene til kundene i verste fall kunne endt opp med å være på kant med loven om de ansatte i Bouvet ikke var oppdatert på relevante nyheter.

– Hvis vi for eksempel ikke hadde fulgt med på GDPR, ville vi ha levert løsninger som bommet helt på personvern. Eller som med diskusjonen rundt bruk av skylagring av personopplysninger – om vi ikke var oppdatert på dette ville vi risikert å rådgi på en måte som bryter med lover og regler, forteller han.

Sjefredaktør i VG: – Kvalitetssikret informasjon fra redaktørstyrte medier er en avgjørende ressurs

Selv søker Sommerfeldt hele tiden etter ny kunnskap og innsikt som kan hjelpe ham i jobben. – Jeg jobber hele tiden med å henge med i nyhetsbildet og når det kommer til faglig utvikling. Det motiverer meg til å søke kunnskap og innsikt – jeg vil jo alltid være så oppdatert jeg kan.

Kunnskapsdeling som kjerneverdi

Fordi Bouvet er et konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer, må det deles kunnskap på tvers av avdelinger og fagområder. Selskapet jobber tverrfaglig på mange prosjekter, noe som forutsetter at man har en felles kunnskapsplattform i bunn, sier Sommerfeldt. 

– Der vi før hadde Dagsrevyen som alle fikk med seg, og som ga en felles plattform av forståelse og innsikt, er nyhetstilgangen i samfunnet i dag mer fragmentert. Folk har ikke alltid de samme referansene, og det er en utfordring hos oss også.

Gjennom systematisk kunnskapsdeling av relevant informasjon gis derfor de ansatte i Bouvet trygg grunn å stå på når de skal ta viktige avgjørelser på vegne av sine kunder. 

– Vi har en del interne kanaler der vi publiserer vår tolkning av det som har relevans for oss, slik at folk vet hvordan de skal forholde seg, og hvor de finner informasjon. For å lage denne tolkningen, forsøker vi å involvere alle som har relevant kunnskap: Både konsulenter og ledere, forteller han.– Der vi før hadde Dagsrevyen som alle fikk med seg, og som ga en felles plattform av forståelse og innsikt, er nyhetstilgangen i samfunnet i dag mer fragmentert. Folk har ikke alltid de samme referansene, og det er en utfordring hos oss også.


Simen Sommerfeldt, Bouvet

Fysisk avstand til kolleger gir økt behov for fellesskap

Da Norge stengte ned på grunn av Covid-19, ble de ansatte i Bouvet i likhet med de fleste andre kontorarbeidere sendt hjem til hjemmekontoret. For et selskap som har brukt mye tid på sosialt samvær og fysisk tilstedeværelse for å utveksle informasjon og skape nye, samlende historier, ble overgangen til bare digitale treffpunkt krevende. De måtte tenke grundig gjennom hvilke funksjoner som hadde gått tapt ved at de fysiske arenaene forsvant, og forsøke å finne nye måter å løse kommunikasjonsbehovene på. 

–  En bedriftskultur kjennetegnes ved de verdiene som gjennomsyrer historiene om bedriften. Når vi ikke er sammen og opplever ting sammen, må vi lage disse historiene digitalt. All den uformelle og ikke planlagte, men verdifulle, dialogen som oppstår i for eksempel kantina eller kaffemaskinen, har forsvunnet og vi må skape nye anledninger. 

– Vi har blant annet laget noen nye møteformer som walk-and-talk i gågrupper, noen avdelinger har innført et kvarters kaffeprat uten agenda hver morgen, og vi har digitale, sosiale treff på ettermiddagene, forteller Sommerfeldt. 

Han mener at en tett oppfølging av de ansatte er helt essensielt for å motvirke den ensomheten mange føler på nå, og for å sikre at den gode bedriftskulturen opprettholdes.

– Vi har begynt å jobbe mye mer på tvers av kontorene våre, og har mange sosiale og faglige treff på tvers. Så noen føler nok kanskje, ironisk nok, et større felleskap nå, tror han. 

Spontane samtaler, nyheter og skjønnlitteratur gir store tanker

Det er ikke nødvendigvis bare i arbeidstiden teknologisjefen sår frøene som blir til de beste ideene. Utover den relevante informasjonen han finner i digitale nyhetskilder som nettaviser, i interne nyhetskanaler, og gjennom innsikt delt av kolleger, finner han ofte inspirasjon til de store tankene og ideene i skjønnlitteraturen. 

– Det tvinger meg til å tenke helt nytt på ting, og det smitter over i jobben. I helgene leser jeg også interessante artikler i papiraviser, som jeg kanskje i utgangspunktet ikke hadde planlagt å lese. På Twitter finner jeg en stadig strøm av nyheter, som kommenteres av kloke folk.

Sommerfeldt mener at det er i dialog med andre at ideer og tanker foredles videre til noe mer konkret.

– Jeg kan huske å ha fått en del av de største tankene mine på morgenen, i dusjen eller ved frokosten. Men det er først når jeg har drøftet disse med en kollega eller to i spontane samtaler ved kaffemaskinen at de virkelig har blitt til noe, forteller han. Schibsted Bedrift skreddersyr relevante nyhetspakker til din bedrift. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de løsningene som passer for dere.

Vi har abonnement tilpasset din bedrift

Trykk på størrelsen på din bedrift for å se priser og produkter:

Liten bedrift

1-5 ansatte

Asset 1.svg

Stor bedrift

6 eller flere ansatte