Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

Kostnadskontroll

Svar på hvilke nyheter de ansatte trenger

Bedre rutiner for å dele kunnskap

Vi gir deg:

Lederne i næringsliv-Norge gjør også store tabber

Og du kan lese dem her!

Tabbehåndboka inneholder tabbene til:

I vår nye e-bok åpner norske ledere opp om tabbene som formet dem. Noen av dem er alvorlige, noen er morsomme, andre er flaue. Fellesnevneren er at alle tabbene innehar verdifull læring for lederne, som ved å åpne opp om flausene også åpner for at andre kan lære av deres feil – og kanskje slippe å begå dem selv.

Det å kunne snakke om manglene våre – det være seg personlige eller profesjonelle – og det å kunne være hele oss selv der vi tilbringer mesteparten av vår våkne tid, er viktig: Åpenhet på arbeidsplassen er viktig. Ikke bare gir det lavere skuldre og mer pusterom, det åpner også opp for læring og kunnskapsdeling. Ved å dra nytte av andres kompetanse, og ikke minst å kunne lære av hverandres feil, vil bidra til raskere utvikling, og hyggeligere og mer effektive bedrifter.

Gå rett til påmelding

Les om tabbene i sin helhet, og hva lederne lærte av dem, gjennom skjemaet under

Schibsted Norge AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som samles inn her. Opplysningene brukes til å behandle din forespørsel og for å ta kontakt med deg. Du kan finne mer informasjon om Schibsteds behandling av personopplysninger her.