Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

DENNE SAKEN ER EN DEL AV EN KAMPANJE FOR SCHIBSTED BEDRIFT, 2020

Fremtidens arbeidsplass:

– Neste generasjon kommer til å forvente mangfold

Hvor viktig blir det å ha fokus på mangfold i arbeidslivet i tiden fremover? Helt avgjørende, mener Sumeet Singh Patpatia, Head of Diversity, Inclusion and Belonging i Schibsted.

Kristin Skogen Lund tenker best utendørs:

Kjøpte Ebay fra bedet i hagen

Det er ikke nødvendigvis bak et tungt skrivebord at Kristin Skogen Lund tenker de store tankene. Gi henne et par hagehansker og en sekk med jord, derimot, så får uventede ideer og løsninger blomstre. Hemmeligheten er å la hodet jobbe uforstyrret, mener hun.

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


25.09.21

– Jeg tror vi for ofte er fokusert på det negative rundt mangfold og inkludering og tilhørighet, noe som gjør at vi har fått en slags berøringsangst. Vi tenker bare på alle de negative konsekvensene.

Det sa den ferske mangfoldssjefen under Schibsted Bedrifts webinar om fremtidens arbeidsplass. Han mener at en solid mangfoldsstrategi vil bidra til at de ansatte ikke bare vil trives bedre og få en sterkere tilknytning til arbeidsplassen, men at de også vil kunne yte mer. – Om jeg slutter å bruke 25 % av energien og kapasiteten min på å skjule hvem jeg er, og heller bruker den kapasiteten til å gjøre en bedre jobb for Schibsted, vil det skape mer verdi for selskapet, mener han.

Patpatia sier at det blir viktig med mangfoldskompetanse, spesielt blant ledere, dersom man ønsker å skape mer rom for mangfoldet og faktisk skape verdi av det. – Det handler ikke bare om rekruttere mangfold, men å gi det plass og lytte til det. Det krever mangfoldskompetanse, spesielt i ledelsen.

Jakten på de skarpeste hodene

I en tid der kampen om talentene er hard, mener Patpatia det blir desto viktigere å ikke skape for trange rammer å lete innenfor.  Ved å utvide søket, og rammene, vil vi kunne finne flere nye talenter. Da gjør man seg samtidig attraktiv og interessant for flere grupper forbrukere også, mener han. – Det handler om å være relevante for brukerne våre, kundene våre, og for arbeidsstokken vår. Og det handler om at vi vil ha de beste talentene der ute. Hvis vi kun fokuserer på deler av befolkningen, vil vi jo ikke få de beste talentene.

At bedriften har fokus på, og jobber aktivt med, inkludering og mangfold, vil være avgjørende i fremtiden, mener han. – De neste generasjonene nyutdannede vil ta for gitt at man har et mangfold på arbeidsplassen, og at man er inkluderende.

Godt grunnlag for innovasjon

Når man så har fått fatt på de nye talentene, mener Sumeet Singh Patpatia at man skal bruke forskjeller og ulike bakgrunner og erfaringsgrunnlag til å tenke nytt. – Jeg tror at friksjon er bra. Ulike perspektiver rundt bordet kan potensielt skape mer innovasjon og nye produkter, og da må vi ha mer mangfold rundt de ulike beslutningspunktene, sier han.

Se hele foredraget her


FAKTABOKS
Sumeet Singh Patpatia har lang fartstid fra arbeid med teknologi, innovasjon og digitalisering i blant annet Ramboll Group og Telenor. Patpatia har etablert og ledet organisasjonen Unge Sikher og det årlige arrangementet «Den norske turbandagen». Han sitter i styret til Impact Norway, er rådsmedlem i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn og er varamedlem i Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, utnevnt av Oslo Byråd.