Y

Denne saken er en del av en kampanje for schibsted bedrift

Ingen ville være med på dette eksperimentet – norske bedrifter trenger tilgang til nyheter


Vi spurte en rekke av de største norske kunnskapsbedriftene om de ville være med på et spennende eksperiment: Å kutte nyhetstilgangen til alle ansatte i en hel uke. Svaret vi fikk var – heldigvis – nei.

Ingen ville være med på dette eksperimentet – norske bedrifter trenger tilgang til nyheter

Vi spurte en rekke av de største norske kunnskapsbedriftene om de ville være med på et spennende eksperiment: Å kutte nyhetstilgangen til alle ansatte i en hel uke. Svaret vi fikk var – heldigvis – nei.

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


Kan ansatte i en kunnskapsintensiv bedrift klare seg helt uten tilgang til nyheter – privat og på jobb – over en periode på mer enn noen timer?

En rekke store og mellomstore norske bedrifter fikk en henvendelse om nettopp dette i innboksen. Vi inviterte dem til å bli med på vårt eksperiment, der målet var å se om en hel uke med full stans i nyhetstilgangen til de ansatte ville få konsekvenser for effektivitet og resultater.


Material property, Product, Azure, Rectangle, Font, Screenshot

– Eksperimentet var selvsagt ikke reelt, for det vi egentlig var på jakt etter var de spontane reaksjonene et forslag som dette ville få. Norske bedrifter er opptatt av at de ansatte skal ha tilgang til innsikten de trenger – og det viste også tilbakemeldingene vi fikk, sier Therese Jacobsen, markedssjef i Schibsted Bedrift.

Hun er ikke overrasket over at det gjennomgående svaret var et kontant «nei, ellers takk» til forslaget. – Vi ville blitt mer sjokkert dersom noen faktisk hadde takket ja til å være med på et slikt eksperiment. Norske bedriftsledere er heldigvis mer fornuftige enn som så, ler hun.


Therese Jacobsen, markedssjef i Schibsted Bedrift, var forberedt på at ingen ville være med på nyhetseksperimentet, og er fornøyd med at bedriftene som ble kontaktet ser verdien i å ha ansatte med god oversikt over relevante nyheter.

Forretningskritisk å ha tilgang til nyheter

De nøye utvalgte bedriftene vi kontaktet representerer en stor og viktig del av det som utgjør norsk næringsliv.

De er alle kunnskapsintensive virksomheter som er avhengige av å ha oppdaterte og informerte ansatte som vet hva som rører seg innenfor bedriftens virksomhetsområde, og i samfunnet forøvrig. Flere av tilbakemeldingene vi fikk dreide seg om at det er kritisk at de ansatte er orientert om nyhetsbildet, og at en stopp i tilgangen til nyheter ville fått store konsekvenser for driften.

Vi er 100 prosent avhengig av nyheter og kilder for å kunne operere i markedet. En stopp i tilgangen vil få store konsekvenser for driften vår.


- Advokatkontor på Østlandet

– Når en bedrift melder tilbake at de er 100 % avhengig av tilgang til nyheter for at de ansatte skal kunne gjøre jobben sin skikkelig, blir vi utrolig stolte på vegne av de sterke nasjonale og regionale nyhetskildene som utgjør Schibsted Bedrifts portefølje. Den innsikten de serverer bedrifter over hele landet hver eneste dag utgjør en forskjell, og det gjør jobben vår ekstra givende, sier Therese Jacobsen.

Viktig at alle ansatte har den samme innsikten

Også de ansattes trivsel og følelse av å være inkludert ble var en viktig faktor til at deltakelse i eksperimentet vårt ble avvist av bedriftene. I en tid hvor mange jobber fra hjemmekontor er det ekstra viktig at alle opplever at de har har tilgang til den samme informasjonen som sine kolleger.

– Fordi vi ikke alltid har en arbeidskamerat ved siden av oss, er muligheten til å finne den innsikten man har behov for et annet sted, desto viktigere. Å ha et felles kunnskapsgrunnlag med lik tilgang til informasjon og nyheter vil kunne bidra til en god bedriftskultur, uansett om man sitter i samme åpne landskap eller på hvert sitt hjemmekontor. Det er norske bedriftsledere åpenbart enig i, sier Jacobsen.

Les mer om mulighetene i bedriftsabonnement fra Schibsted Bedrift, og finn det som passer behovene til dine ansatte. 

Det er verken praktisk eller strategisk mulig å stenge våre ansattes tilgang til nyheter i en uke. Vi ønsker ikke å være med på dette.

- Administrasjon ved norsk utdanningsinstitusjon.

En fremtidsrettet arbeidsplass er inkluderende og tilbyr like vilkår til alle ansatte. Bredden i porteføljen til Schibsted Bedrift svarer på mangfoldet i en organisasjon, og gir mulighet for skreddersøm til den enkelte.Vi har abonnementer tilpasset din bedrift

Trykk på størrelsen på din bedrift for å se priser og produkter:

Liten bedrift

1-5 ansatte

Asset 1.svg

Stor bedrift

6 eller flere ansatte