Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

Ansatte som følger med i nyhetsbildet, tar bedre beslutninger

Vår arbeidsdag blir mer digital, og våre arbeidstider og arbeidssteder blir stadig mer fleksible. Dette har ført til nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.

Slik tar ansatte enda bedre beslutninger

Nyhetsbildet endrer seg stadig og oppdateringer skjer ofte “live”. Hvor mye har det å si for en arbeidsplass at de ansatte følger med på det som skjer i nyhetsbildet? Mye viser erfaringer fra Schibsted Bedrift.

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


Denne saken er en del av en kampanje for schibsted bedrift

Undersøkelser viser at bedrifter som legger til rette for læring og kunnskapsdeling, er tre ganger mer lønnsomme enn dem som ikke gjør det.


Fra “Global Human Capital Trends”, Deloitte, 2019.

Verden endrer seg raskt, og for mange virksomheter kan både internasjonale og nasjonale nyhetssaker ha stor betydning for beslutninger som blir tatt hver dag. Dette kan være alt fra global handelskrig, endringer i det politiske landskapet eller miljødebatten som kan få direkte konsekvenser for bedrifters forretningsområder.

De ansatte er tjent med å være oppdatert

Noen bedrifter kan ha et mer overordnet behov for å forstå trender og utviklingen i samfunnet for øvrig, men dynamikken i arbeidslivet viser at de fleste arbeidstakere er tjent med å være oppdatert på utviklingen i samfunnet for å kunne ta gode beslutninger i hverdagen.

Panthea Fereidoni Tonna forteller videre at fleste organisasjoner har ansatte innen forskjellige fagfelt, og disse har gjerne ulike behov for tilgang til nyheter. De som jobber med økonomi og finans har ofte andre behov enn de som jobber i en kommunikasjonsavdeling. Der noen i økonomiavdelingen får sitt behov dekket av Aftenposten og E24, må ofte ansatte i en kommunikasjonsavdeling ha tilgang til hele Schibsted sin portefølje for å få dekket sitt behov.

Et bredt spekter av nyhetskilder

Når en organisasjon velger Schibsted Bedrift, har man mulighet til å gi ansatte det de ønsker av nyheter. Bedriften bestemmer selv hvor mange tilganger hver enkelt kan få og de ansatte kan velge fra et bredt spekter av nyhetskilder, som for eksempel Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, E24, VG, Fædrelandsvennen, Dine Penger, Sysla og flere andre titler fra Schibsted sin portefølje. Det er mange som har behov for noe, mens noen har behov for mye.

losDSC06103.jpg

Fellesskapskultur

En fremtidsrettet arbeidsplass er inkluderende og tilbyr like vilkår til alle ansatte. Bredden i porteføljen til Schibsted Bedrift svarer på mangfoldet i en organisasjon, og gir mulighet for skreddersøm til den enkelte.Vi jobber med både store og små bedrifter, og vi ser en tydelig trend blant de mest fremoverlente av dem. Det er et klart ønske om å skape en fellesskapskultur der alle ansatte får tilgang til like vilkår. Tilgang til nyheter fremstår ikke lenger som et gode forbeholdt noen utvalgte ansatte, men noe alle skal kunne dra nytte av.

Panthea Fereidoni Tonna, Key Account Manager og Forretningsutvikler, Schibsted Bedrift

Samtidig som nyhetsbildet endrer seg raskt, endrer også våre medievaner seg i tråd med dette. Noen trenger først og fremst tilgang til nyheter på kontoret og har da tilgang på nettverket der. Andre reiser mye og har behov for å kunne lese nyhetene på farten.

Panthea.jpg

Mange arbeidsplasser tillater sine ansatte både mer fleksible arbeidstider og arbeidssteder. Vi ser også at mange er generelt mer tilgjengelige til ‘alle døgnets tider’ og dette medfører også nye måter å forholde seg til nyheter på.

Panthea Fereidoni Tonna, Key Account Manager og Forretningsutvikler, Schibsted Bedrift

Schibsted Bedrift skreddersyr relevante nyhetspakker til din bedrift. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de løsningene som passer for dere.