Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

Digital nyhetstilgang er ikke et frynsegode

– Det å lese seriøse aviser er en forutsetning for å ta gode valg i kunnskapssamfunnet.

Det er Even Bolstad tydelig på. Han leder interesseorganisasjonen HR Norge, og er president for en europeisk HR-organisasjon.  

Digital nyhetstilgang er ikke et frynsegode

– Det å lese seriøse aviser er en forutsetning for å ta gode valg i kunnskapssamfunnet.

Det er Even Bolstad tydelig på. Han leder interesseorganisasjonen HR Norge, og er president for en europeisk HR-organisasjon.  

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


25.09.21

– Jeg er vel en av de som har vært på flest konferanser innen HR og ledelse de siste 20 årene, starter han spøkefullt.

HR Norge organiserer tusenvis av norske bedrifter. Formålet er å sikre at norske personalledere får kunnskapen, inspirasjonen og ferdighetene som behøves for å utvikle og ansette i et arbeidsliv som er i rask og stor endring. Dette gjennom kurs og konferanser, medlemsmøter, webinarer og artikler. Organisasjonen og Bolstad selv er en foretrukket kilde for medier på spørsmål knyttet til personalledelse, og de er ikke redde for å ha en tydelig mening.

– Saklige utspill i media kan ha store positive konsekvenser for norsk arbeidsliv. Deling av kunnskap og meninger i media er en bevisst strategi, sier han.

Vet du hva det innebærer å kjøpe aviser til din bedrift? Sjekk vår guide her.

Større avstander på arbeidsplassen

Som en kunnskapsorganisasjon har de naturligvis også sikret sine ansatte digital tilgang til aviser.

– Det er vanskelig å nekte for at man blir klokere av å lese aviser, sier han.

Behovet for å være oppdatert har forsterket seg i koronaperioden med mer hybride arbeidsformer.

– Mange erfarer at de har fått til et enda bedre samarbeid med sine nærmeste kolleger, og avstanden er samtidig blitt større til de vi jobber lengre unna. Siloveggene i organisasjonene er blitt tykkere og tykkere. Dette kommer i kombinasjon med at mange lager sine ekkokamre på sosiale medier der algoritmene blir kuratorer for kunnskapen vi tilegner oss, sier han.

Vi må dyrke mangfoldet

Bolstad mener at det er viktig for ansatte i offentlig forvaltning og i bedrifter å lese aviser for å forstå hva som skjer, og for å få større respekt for mangfoldet i samfunnet.

Han mener vi må la oss eksponere for nyhetskilder og perspektiver utenfor egne ekkokamre.

– Vi sier gjerne at vi er blitt mer selvledet etter korona. Derfor må vi ha en bredde i kunnskapsnivået for å jobbe mer effektivt og for å ta mer reflekterte beslutninger. Alle beslutninger en leder skal fatte har konsekvenser, positive og negative. Å forutse disse krever en refleksjonsdybde, og det handler mer og mer om kunnskap, forteller han.

Tyngden til å ta bedre valg

Bolstad bruker begrep som troverdighet og objektivitet som viktige navigeringsprinsipper for å kunne ta de riktige strategiske valgene, både for HR og for den enkelte ansatte.

– Polariseringen og fragmenteringen ser vi på samfunnsnivå, i virksomhetene og mellom medarbeidere. Vi må dyrke toleranse, inkludering og mangfold, og da må vi søke andre perspektiver enn våre egne. Folk blir klokere av å lese en god artikkel skrevet av en kunnskapsrik journalist, sier Bolstad.

Han mener at det å utvikle kunnskap og forståelse er blant HR-avdelingens aller viktigste oppgaver.

– I en verden som er usikker og mangeartet, må denne kunnskapen omsettes i praksis. Medarbeidere må være i forkant for å fremme egen karriere og ta riktige valg.

Bolstad tar derfor et oppgjør med holdningen om at tilgang til aviser er et frynsegode, og forteller at nyhetstilgang skal gis skattefritt dersom den enkelte ansatte har behov for dette.

– Hvem pokker har ikke behov for dette, spør han retorisk, og legger til at vi trenger flere arbeidstakere som er kloke, kunnskapsrike og reflekterte.

– Derfor er det naturlig at en bedrift gir ansatte digital tilgang til nyheter, avslutter han.