Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

Hand, Arm, White, Vertebrate, Blue, Product, Sleeve, Standing, Happy, Gesture
Material property, Rectangle, Red
Gesture, Font

Boliglån, reiseforsikring og aksjefond:

Privatøkonomi fra flere synsvinkler

Informerte valg er en forutsetning for å lykkes, men privatøkonomi er et tema som er både komplekst og vanskelig å navigere. Så hvilke saker og vinkler prioriteres i de forskjellige Schibsted-redaksjonene, og hva mener de er viktigst å formidle til leserne sine?

Boliglån, reiseforsikring og aksjefond:

Privatøkonomi fra flere synsvinkler

Informerte valg er en forutsetning for å lykkes, men privatøkonomi er et tema som er både komplekst og vanskelig å navigere. Så hvilke saker og vinkler prioriteres i de forskjellige Schibsted-redaksjonene, og hva mener de er viktigst å formidle til leserne sine?

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


Denne saken er en del av en kampanje for schibsted bedrift

Undersøkelser viser at bedrifter som legger til rette for læring og kunnskapsdeling, er tre ganger mer lønnsomme enn dem som ikke gjør det.


Fra “Global Human Capital Trends”, Deloitte, 2019.

Privatøkonomi i bred forstand

For Trine Eilertsen og Aftenposten dreier privatøkonomi seg om å gi folk overblikk og en mulighet til å orientere seg. For å kunne ta kloke valg må man ha bred kunnskap, og så få blindsoner som mulig. Derfor nøyer ikke Aftenposten seg med å skrape i overflaten.

– Privatøkonomi handler for oss både om alt fra hva du må tenke på når du for eksempel skal kjøpe bil, og om hvordan du skal orientere deg i offentlig sektor. Hvilke rettigheter har du, hva betyr egentlig statsbudsjettet for deg?

– Så i Aftenposten favner begrepet privatøkonomi veldig bredt. Det handler om å gi folk noe oversiktlig og forklarende som gjør det lettere for dem å sammenligne alternativer, og orientere seg i alt det som finnes der ute.
Tett på med E24

E24 går ikke bare i dybden på næringsliv, og norsk og internasjonal økonomi – de skal også bidra til at leserne får en bedre økonomisk hverdag selv. Det gjør de ved å se på økonomien både på mikro- og på makronivå. For E24 er privatøkonomien en del av den nasjonale økonomien, og omvendt.

– Vi skal hjelpe leserne våre med å forstå hva som skjer, og da er privatøkonomi ett av flere områder der vi skal gjøre det lettere for leserne våre å ta kloke, informerte valg, sier sjefredaktør Lars Håkon Grønning.

Redaktørene deltar i Schibsted Bedrifts nye podkast «Syn på saken». Der snakker de om hvorfor nettopp deres avis er viktig for å forstå det fulle bildet av norsk næringsliv og økonomi. Du finner alle episodene her.

Ettersom E24 er Schibsteds viktigste økonomiredaksjon, tror han også de har mye å tilby folk som primært er opptatt av egen økonomi.

– Jeg tror det er noen deler av privatøkonomien som vi naturlig dekker mye tettere enn andre redaksjoner. Spesielt tror jeg hobbyinvestorer vil finne mye nyttig journalistikk opp mot aksjemarkedet som er vanskelig å finne andre steder enn på E24. 

Når det gjelder hvordan økonomien påvirker privatøkonomien er Grønning opptatt av at E24 skal være dynamiske og følge nyhetsbildet, men det er noen områder de følger ekstra godt med på.

– Hva som i økonomien til enhver tid er det viktigste endrer seg hele tiden i takt med nyhetsbildet. Men generelt er det viktig for E24 å være klart nyhetsledende i Norge når det gjelder å følge utviklingen i boligmarkedet, i valutakurser, og ikke minst rentemarkedet. Dette er områder som vi historisk har fulgt veldig tett, og som vi har alle intensjoner om å følge minst like tett fremover.Med bedriftsabonnementet Full tilgang får din bedrift tilgang til Norges viktigste nyhetskilder. - les mer og bestill her

VG vil ta en sentral rolle i folks privatøkonomi

For Gard Steiro og VG er det et mål å gjøre komplekse problemstillinger forståelige og interessante for den enkelte. De vil sørge for at folk skal kunne ta opplyste valg enten det handler om hvilken bank de skal velge, eller hvilket parti de skal stemme på. Når det gjelder privatøkonomi anno 2021, er Steiro opptatt av å belyse situasjonen til de som har fått det vanskeligere.

– Det er viktig for journalistikken at vi fokuserer på områder av samfunnet der det er rom for forbedring. Det er dessverre mange som har fått problemer i år, og det å fokusere på de gruppene synes jeg er viktig, sier Steiro.

Samtidig er det viktig for VG å favne bredt også når det gjelder privatøkonomi, og de etterstreber å dekke alt fra arbeidsledighet til hyttepriser:

– Når samfunnet går gjennom så store endringer som det gjør nå, er det vår oppgave å fortelle folk om hvilke trender vi ser. Det kan handle om alt fra hyttepriser som har løpt løpsk til flyreiser som ikke blir refundert. I alle sånne deler av privatøkonomien spiller mediene en rolle, og VG vil ta en sentral rolle i folks privatøkonomi, sier han.

Regionalt perspektiv for nasjonal sammenheng

For Frøy Gudbrandsen og Bergens Tidende er det viktig å være tett på de sakene som berører folk på Vestlandet. Hun opplever at leserne i regionen er spesielt opptatt av boligmarkedet og hvordan det utvikler seg. Men Bergens Tidende har et oppdrag som er større enn det – nemlig å dekke det grønne skiftet.

– Oppdraget vårt er først og fremst å dekke næringslivet her, i regionen der våre lesere jobber. Men vi har et ansvar for – sammen med E24 – å dekke det grønne skiftet for et nasjonalt publikum.

Gjennom samarbeidet dem imellom har både E24 og Bergens Tidende fått større rekkevidde, og sammen dekker de store flater av både norsk og internasjonal økonomi. Det er Gudbrandsen fornøyd med.

– Det er et utrolig spennende samarbeid. En ting som jeg synes har manglet i økonomijournalistikken i Norge, er perspektivene fra vestlandskysten. Her er det veldig mange viktige næringer, og norsk økonomi avhenger i stor grad av hva som skjer her. Men perspektivene fra vestlandskysten har ikke nådd godt nok frem, synes jeg, i økonomijournalistikken på nasjonalt nivå, sier Gudbrandsen og utdyper:

– Derfor er jeg veldig glad for det samarbeidet som vi har nå. Det at næringslivet på Vestlandet blir dekket på en ordentlig måte nasjonalt er rett og slett viktig, sier hun.

Lars Helle i Stavanger Aftenblad mener deres redaksjon er viktig for å få riktig balanse i nyhetsbildet når det gjelder privatøkonomi. De er også opptatt av å heve lesernes forståelse ved å bruke forskjellige fortellerteknikker og framstillinger.

– Vi setter privatøkonomien i riktig kontekst mot det andre som skjer rundt oss – både det nære og det fjerne, det lille og det store. Nøkkelordet hos oss er «forstå», sier Helle og forklarer:

– Forstå-journalistikk er sentralt hos oss, og gjelder ikke minst saker med privatøkonomi-tema. Vi hever lesernes forståelse gjennom tekst, bilde, video og grafiske framstillinger, slik at vi framstiller kompliserte saker på en forståelig måte, uten at det blir for enkelt og dumt.
  Gesture, Font, Finger

Nysgjerrig på hva Schibsted-redaktørene mener og tenker om relevante tematikker for din bransje? I podkasten «Syn på saken» får du – nettopp – alles syn på saken.

Hør alle episodene her
Vi har abonnementer tilpasset din bedrift

Trykk på størrelsen på din bedrift for å se priser og produkter:

Liten bedrift

1-5 ansatte

Asset 1.svg

Stor bedrift

6 eller flere ansatte