Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

Karl-Dag Kjosavik, General Manager i Employ.

Digital nyhetstilgang er ikke et frynsegode

– Det å lese seriøse aviser er en forutsetning for å ta gode valg i kunnskapssamfunnet.

Det er Even Bolstad tydelig på. Han leder interesseorganisasjonen HR Norge, og er president for en europeisk HR-organisasjon.  

Kollektiv “Full Tilgang” for Employ

Etter ønske fra de ansatte kom selskapet raskt i gang med digital tilgang til nyheter.

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


25.09.21

Karl-Dag Kjosavik står bak en smart og praktisk forretningsmodell for selvstendig næringsdrivende som ønsker å beholde friheten, og samtidig få tilgang til sikkerhetsnettet og stordriftsfordelene som følger med det å være ansatt i en bedrift.

– Våre medlemmer slipper å bekymre seg for administrative og økonomiske gjøremål. De kan fokusere på det de liker best ved sitt eget yrke, og får det beste fra begge verdener, sier Kjosavik.

I korte trekk blir de selvstendig næringsdrivende ansatt i Employ og betaler en liten sum for å være del av et større fellesskap. Hensikten er ikke å tjene penger på driftsformen, men å bruke midlene til å skape de beste godene for alle ansatte.

Lurer du på hvorfor din bedrift skal investere i digitale nyheter? Les vårt inspirasjonshefte her.

Drevet frem av de ansatte

Selskapet ble startet for over ti år siden, og består i dag av 175 ansatte fra ulike yrker og fra hele Norge; typisk musikere og kulturarbeidere. Ordningene som er forhandlet gjelder alt som behøves i driften, og for å ta vare på ansatte: Regnskapstjenester, pensjons- og forsikringsordninger, med mer.

De ansatte kan fritt foreslå tjenester og ordninger som de ønsker at selskapet skal forhandle frem på deres vegne. Slik kom også forhandlingene med Schibsted Bedrift i gang, etter en forespørsel fra en av de ansatte.

– Vi kjører jevnlig digitale undersøkelser der vi blant annet spør om de ønsker eller kjenner til nye ordninger eller tjenester som de kan ha behov for. Ønsket om digitale abonnement på aviser var et slikt eksempel, sier Kjosavik.

Ble en populær ordning

Som sagt, så gjort. Employ tok kontakt med Schibsted Bedrift for å forhandle frem nyhetstilgang for de av deres ansatte som ønsket seg dette. Fordi de var en bedrift med mange ansatte, fikk de tilgang på en bedre avtale.

Kjosavik er svært fornøyd med at alle abonnement samles på samme faktura. Det gir færre bilag og enklere administrasjon.

– Det er enkelt å komme i gang med ordningen. Vi sender ut en lenke og så registrerer de seg selv.

Kjosavik er også godt fornøyd med bistanden de fikk fra Schibsted Bedrifts Nyhetsrådgivere. Employ fikk raskt den informasjonen og kunnskapen de behøvde for beslutningen.

– Vi har litt spesielle behov med vår forretningsmodell knyttet opp mot kostnadsfordeling. Der diskuterte vi oss frem og tilbake før Schibsted kom opp med en veldig god ordning. Vi er raskt blitt veldig fornøyde kunder, avslutter han.