Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

DNB har gjort innkjøp av nyhetsabonnement til 10.000 ansatte.

Digital nyhetstilgang er ikke et frynsegode

– Det å lese seriøse aviser er en forutsetning for å ta gode valg i kunnskapssamfunnet.

Det er Even Bolstad tydelig på. Han leder interesseorganisasjonen HR Norge, og er president for en europeisk HR-organisasjon.  

«Full pakke» til 10.000 ansatte

Norges største bank gir sine ansatte tilgang på alt av nyheter fra Schibsted.

Digital og tilgjengelig

Ettersom arbeidsplasser blir mer digitale – og arbeidstider og arbeidssteder mer fleksible – dukker behovet opp for nye måter å forholde seg til nyheter på. Oppdaterte nyheter er for mange et nødvendig arbeidsverktøy gjennom hele døgnet.


25.09.21


Ville ikke betale for det som ikke ble brukt

I dag har DNB en løsning der de ansatte får tilgang på alle Schibsteds nyhetstitler gjennom sin egen innlogging på jobb. Det er en sømløs løsning som både gir mer til de ansatte enn en IP-løsning som krever at du er på kontoret, eller andre løsninger mange bedrifter bruker.

Det at man skulle ha tilgang til alt var svært viktig for DNB.

– Vi måtte ha en løsning som gjorde det mulig for våre ansatte i Oslo å lese nyheter fra Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, når det skjer noe interessant der – på samme tid som de som jobber i både Stavanger, Trondheim og Bergen kan ha bruk for tilgang til Aftenposten og andre titler med et større Oslo-fokus, sier Morten Lunde som jobber med HR i DNB.

I tillegg ville DNB bevege seg bort fra det å betale for aviser som uansett ikke ble lest.

– Det er helt klart et bærekrafts-perspektiv i dette fra vår side. Det å digitalisere nyhetsbruken var viktig for oss, og det var riktig å ta dette grepet nå, sier Lunde.  – Nå har vi en god løsning som gir våre ansatte nyhetstilgangen de trenger – samtidig som vi har gjort en sentral omlegging av hvordan vi bruker ressursene våre på nyheter. Vi vet at vi ikke er en enkel kunde, og Schibsted Bedrift har nok også fått en del kunnskap om hvordan de skal jobbe med store, krevende organisasjoner som vår, sier Lunde.

Human body, Hair, Face, Head, Watch, Smile, Eye, Sleeve, Mammal, Gesture

Lars Christian Larssen, nyhetsrådgiver i Schibsted Bedrift, veiledet DNB gjennom innkjøpet.


Nøkkelen for samarbeidet mellom partene var «nyhetsrådgiver» Lars Christian Larssen. Han måtte jobbe hardt for å få på plass både forretningsmessige og tekniske tilpasninger som gjorde begge parter fornøyde.

– Han har uten tvil gjort en stor jobb med å få Schibsted Bedrift til å forstå vår situasjon, og de ønskene vi hadde. Jeg vil si at det hadde vært vanskelig å få på plass en avtale, uten at han bidro så mye som han gjorde.

Fikk god hjelp av nyhetsrådgiveren

Som en stor og komplisert organisasjon stilte DNB strenge krav til både brukervennlighet og tilpassing for å gjøre tilgangen til nyheter så sømløs som mulig for sine ansatte, for å kunne inngå en avtale med Schibsted Bedrift

– Schibsted Bedrift har virkelig jobbet for å finne den gode løsningen for oss. Det skal de virkelig ha kred for. I tillegg har de gjort en stor jobb for å onboarde våre ansatte i hvordan de skal få mest mulig ut av nyhetstilgangen som inngår i avtalen vi har, sier Mylen.

Som Norges største finanskonsern er det viktig for DNB å kunne tilby sine ansatte tilgang på så mange relevante nyhetskilder som mulig – og etter den digitale revolusjonen oppdaget man at tradisjonelle abonnementer ikke lenger sikret mange nok innsikten de ønsket.

– Da vi startet vår interne prosess var ambisjonen at vi skulle få tak i en slags Spotify for nyheter. En løsning som lot våre ansatte få tilgang på det de trenger, når de trenger det, sier Thomas Mylen, som er avdelingsleder for anskaffelser i DNB.

Som en organisasjon som er avhengig av å følge med på hva som skjer i samfunnet rundt dem, har DNB alltid vært opptatt av å dele nyheter internt. Derfor var det viktig at man hadde de rette tilgangene, slik at flest mulig har tilgang på relevante saker.

DNB gikk ut til flere relevante nyhetsleverandører, og forsøkte å få til en avtale på vegne av sine ansatte. En markant leverandør av både nasjonale og regionale aviser som Schibsted ble raskt et viktig stoppested.

Lurer du på hvorfor din bedrift skal investere i digitale nyheter? Les vårt inspirasjonshefte her.