Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

DENNE SAKEN ER EN DEL AV EN KAMPANJE FOR SCHIBSTED BEDRIFT, 2023

Fremtidssikring av arbeidsplassen:

– Det kommer til å bli enda viktigere å ta vare på de gode hodene

De ansatte er bedriftens aller viktigste ressurs, mener Siri Holstad Johannessen, leder for Salg og markedsavdelingen i Schibsteds satsing på bundleprodukter og kundeopplevelse på tvers. Hun tror kunnskapsdeling, og lik tilgang til kvalitetssikret innsikt og informasjon, blir avgjørende for å holde på de skarpeste hodene.

Leder for Schibsted Ecommerce og Distribusjon:

Tid, rom og tilgang på nyheter må til for å utvikle kunnskap

Cathrine Laksfoss finner inspirasjon i banebrytende arkitektur når hun må løse et problem, eller er nødt til å klekke ut en original idé. Og i en bransje som hennes – der konkurransen er hard, og konkurrentene tidligere har hatt tilnærmet bransjemonopol, er hun pent nødt til å komme opp med kreative løsninger og originale ideer selv. Til dét trenger hun blant annet arkitektur, og kloke medarbeidere.

– Å gi alle ansatte tilgang til verktøy for faglig og personlig utvikling gjennom for eksempel ulike nyhetsmedier sender signaler om at bedriften tar de ansattes utvikling på alvor. Det er et arbeidsverktøy som gir verdi også utenom arbeidstiden. I en tid der det er kamp om å få tak i – og beholde – de beste arbeidstakerne, kommer det til å være en klar fordel å kunne vise til attraktive tiltak som ikke bare handler om lønn, sier hun.

Det koster lite å få ansatte som tenker større – finn det bedriftsabonnementet som passer din bedrift best

Å holde seg oppdatert på hva som skjer i sin bransje og samfunnet forøvrig blir en forutsetning for å lykkes.

Verdi for fremtidens arbeidsplass

Academic Works undersøkelse Young Professional Attraction Index (YPAI) spør hvert år studenter, nyutdannede og de som er helt i starten av sin karriere om hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv i deres øyne. I 2022 ble gode kolleger og godt arbeidsmiljø, samt karriere- og utviklingsmuligheter, oppgitt som noen av de viktigste egenskapene ved en arbeidsgiver. 

– Det å ha muligheten til å utvikle seg faglig, gjerne sammen med kolleger, skaper et godt arbeidsmiljø folk setter pris på, tror Siri Holstad Johannessen, hun har mange års erfaring som leder blant annet fra Morgenbladet og Aftenposten, og nå som leder for Salg- og markedsavdelingen i Common Schibsted Products.  

Hun er ikke overrasket over at nettopp slike kvaliteter trekkes frem som viktige av neste generasjon arbeidstakere. – Lønn vil naturligvis alltid være viktig for en arbeidstaker, men penger alene sikrer deg ikke de nye talentene. 

Les også hva Sumeet Singh Patpatia, Head of Diversity, Inclusion and Belonging i Schibsted, sier om fremtidens arbeidsplass: – Neste generasjon kommer til å forvente mangfold

– Det å ha muligheten til å utvikle seg faglig, gjerne sammen med kolleger, skaper et godt arbeidsmiljø folk setter pris på

Siri Holstad Johannessen
Schibsted Bedrift

Lønn vil naturligvis alltid være viktig for en arbeidstaker, men penger alene sikrer deg ikke de nye talentene. 

Holstad Johannessen,
Schibsted Bedrift

Trenger kvalitetssikret informasjon

Mengden informasjon vi eksponeres for hver dag har eksplodert på bare noen få tiår, og vi har tilgang til en stor mengde mer eller mindre seriøse kilder for innsikt. En undersøkelse gjort av Medietilsynet viser at nesten sju av ti har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann. Det å støtte opp under de gode og troverdige nyhetskildene blir derfor viktig. Norge ligger i dag på toppen av “World Press Freedom index”. Det er enormt verdifullt både for demokratiet og  og samfunnet vi lever i, sier Siri Holstad Johannessen.

– Å sikre at ansatte har tilgang til nyansert og kvalitetssikret informasjon som hjelper til med å sette den rette konteksten kommer til å bli viktigere og viktigere i årene fremover, sier hun.

Ny teknologi er verdt lite uten nye tanker. Med bedriftsabonnement fra Schibsted Bedrift, har de ansatte alltid tilgang til Norges viktigste nyheter.

"– Hagen er et av få steder hvor jeg kan være helt alene i flere timer av gangen, og da henter jeg frem input og informasjon jeg har fått, og bearbeider alt sammen. Når man er fokusert på en konkret ting, kan hodet jobbe ubevisst og finne nye sammenhenger og nye ideer."


Å holde seg oppdatert på hva som skjer i sin bransje og samfunnet forøvrig blir en forutsetning for å lykkes, tror Holstad Johannessen.

– Det å ha tilgang til det store bildet og de viktige detaljene kommer til å være avgjørende for at bedrifter skal holde seg relevante i tiden fremover. 

Gi dine ansatte tilgang til Norges viktigste nyhetskilder


Enkel og tidsbesparende løsning

– Vårt mål er å gjøre det så enkelt og effektivt som mulig for bedrifter å gi de ansatte den innsikten de trenger for å gjøre en best mulig jobb. Gode verktøy der du enkelt kan legge til og trekke fra tilganger gjør det mindre tidkrevende, og en felles faktura for alle ansattes tilgang sikrer at bedriften har full kontroll over kostnadene, forteller Siri Holstad Johannessen i Schibsted Bedrift. 

– Å investere i folka skaper verdi for fremtidens arbeidsplass.

Norges største bank DNB gir sine ansatte tilgang på alt av nyheter fra Schibsted

Når tidene endrer seg:

Hvordan unngår du å bli «gammelt nytt»?