Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

DENNE SAKEN ER EN DEL AV EN KAMPANJE FOR SCHIBSTED BEDRIFT, 2023

Unngå å bli «gammelt nytt»:

– Et konkurransefortrinn som aldri går av moten

Hva vil skille de som går til topps og de som havner bakpå i fremtidens arbeidsliv? Svaret ligger ikke nødvendigvis i ny teknologi.

Leder for Schibsted Ecommerce og Distribusjon:

Tid, rom og tilgang på nyheter må til for å utvikle kunnskap

Cathrine Laksfoss finner inspirasjon i banebrytende arkitektur når hun må løse et problem, eller er nødt til å klekke ut en original idé. Og i en bransje som hennes – der konkurransen er hard, og konkurrentene tidligere har hatt tilnærmet bransjemonopol, er hun pent nødt til å komme opp med kreative løsninger og originale ideer selv. Til dét trenger hun blant annet arkitektur, og kloke medarbeidere.

Du skal ikke skue lenger tilbake enn tidlig 1980-tall før teknologien i retrospekt virker steinaldersk, tungrodd og bakpå. For en digitalt utviklet arbeidstaker fra generasjon Z er selv en førstegenerasjons smarttelefon håpløst gammeldags, for ikke å snakke om et liv uten internett – noe som selvsagt er helt utenkelig. Både arbeidsliv og teknologi har vært gjennom en rivende utvikling de siste tiårene, likevel opplever vi stadig å ikke være i forkant av det som skjer. 

Fra brevdue til internett

Det er ingen tvil om at vi i dag har høyteknologiske arbeidsverktøy som våre forfedre bare kunne drømme om å ha tilgjengelig. Det er ikke dermed sagt at vi er bedre rustet til å takle omveltninger og endringer som kan snu søt suksess til sviende nederlag – nærmest over natten. 

Så hva blir vårt hemmelige våpen for å fremtidssikre arbeidsplassen? Opplyste, engasjerte og årvåkne ansatte, tror Tone Krohn Clausen, Direktør for Common Schibsted Products and Customer Experience. 


Fremtidens utfordringer kan ikke løses ved hjelp av teknologi alene, vi trenger fortsatt de skarpe hodene.

Den viktige informasjonsflyten

– Kunnskap og innsikt er avgjørende, uavhengig av hvilken teknologi og hvilke trender som er rådende til en hver tid. Å sikre at alle ansatte har tilgang til den samme, kvalitetssikrede informasjonen vil skape felles perspektiver og bygge laget innenfra, og samtidig sikre at alle som jobber i selskapet er oppdaterte på hva som skjer i sin bransje, mener hun. 

DNB gir «full pakke» til 10.000 ansatte 

Tone K. Clausen tror bedriftene har mye å vinne på å investere i sine ansatte, også i usikre tider der både verden og økonomien er mindre forutsigbar. 


– Det er kanskje nettopp i perioder preget av usikkerhet og omskiftninger du ikke skal knipe inn på kunnskap som gir de ansatte muligheter til å komme opp med nye løsninger, mener hun. – Tilgang til relevant og kvalitetssikret informasjon vil alltid være en styrke.

Sett sammen nyhetskildene som passer best for din bedrift – se mulighetene her

Kunnskap og innsikt er avgjørende, uavhengig av hvilken teknologi og hvilke trender som er rådende til en hver tid.

Tone Krohn Clausen
Direktør for Common Schibsted Products and Customer Experience

"– Hagen er et av få steder hvor jeg kan være helt alene i flere timer av gangen, og da henter jeg frem input og informasjon jeg har fått, og bearbeider alt sammen. Når man er fokusert på en konkret ting, kan hodet jobbe ubevisst og finne nye sammenhenger og nye ideer."


Mennesker og maskiner

Innovasjon alene kan ikke sikre deg mot å havne i bakevja. De fleste bedrifter har fått med seg faren ved å bli stående på perrongen når teknologitoget går. Men fremtidens utfordringer kan ikke løses ved hjelp av teknologi alene, vi trenger fortsatt de skarpe hodene. Menneskene som ser sammenhenger, og kommer opp med løsninger, som en datamaskin ikke hadde klart å regne seg frem til. 

– Det er ingen tvil om at teknologien vi har tilgjengelig er en styrke for det moderne arbeidslivet. Vi må bare ikke glemme å investere i de menneskelige ressursene våre, sier Tone Krohn Clausen i Schibsted. 

– En av de mest verdifulle investeringene en arbeidsgiver kan gjøre er jo nettopp å bidra til at de ansatte utvider sin kompetanse, at de forstår trender i egen bransje og øker sin evne til kritisk tenkning og refleksjon.   

– Vi trenger med andre ord både mennesker og teknologi på fremtidens arbeidsplass. Det er kombinasjonen av ny teknologi og oppdaterte hoder som skaper verdi for fremtidens arbeidsplass, avslutter hun.

Schibsted Bedrift skreddersyr relevante nyhetspakker til din bedrift.  Les mer om våre løsninger her eller meld interesse så kontakter vi deg

Når tidene endrer seg:

Hvordan unngår du å bli «gammelt nytt»?