Y

Bedriftsabonnement på Norges viktigste nyhetskilder

DENNE SAKEN ER EN DEL AV EN KAMPANJE FOR SCHIBSTED BEDRIFT, 2023

– Teknologi kan løse mange av morgendagens dilemmaer, men ikke alle

Som konsulent er det spesielt viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer i verden. – Mulighetene som kommer til oss, kommer som en effekt av alt som skjer rundt oss, mener Multiconsults konsernsjef Grethe Bergly.

Leder for Schibsted Ecommerce og Distribusjon:

Tid, rom og tilgang på nyheter må til for å utvikle kunnskap

Cathrine Laksfoss finner inspirasjon i banebrytende arkitektur når hun må løse et problem, eller er nødt til å klekke ut en original idé. Og i en bransje som hennes – der konkurransen er hard, og konkurrentene tidligere har hatt tilnærmet bransjemonopol, er hun pent nødt til å komme opp med kreative løsninger og originale ideer selv. Til dét trenger hun blant annet arkitektur, og kloke medarbeidere.

De siste hundre årene har Multiconsult blant annet bidratt til vannkraftutbyggingen i Norge, vært en viktig bidragsyter i oljeeventyret og stått for prosjekteringen av Barcode, Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Oslo.

Selv om mye har endret seg gjennom historien, har det å holde seg oppdatert alltid vært helt grunnleggende, forteller konsernsjef Grethe Bergly.

– For de fleste av kundene våre og brukerne av infrastruktur er spisskompetansen vår uinteressant – det som teller er at de får et sykehus eller en skole som fungerer. Derfor er det avgjørende at vi til enhver tid forstår hva folk har behov for.


Face, Cheek, Smile, Head, Chin, Shoulder, Sleeve, Gesture, Collar
Grethe Bergly
Leder en av Norges mest attraktive arbeidsplasser
– Som rådgiver må du hele tiden strebe etter å være i front og ha oversikt over hva som skjer

Grethe Bergly
Multiconsult

"– Hagen er et av få steder hvor jeg kan være helt alene i flere timer av gangen, og da henter jeg frem input og informasjon jeg har fått, og bearbeider alt sammen. Når man er fokusert på en konkret ting, kan hodet jobbe ubevisst og finne nye sammenhenger og nye ideer."


Blant bransjens mest attraktive arbeidsgivere

Multiconsult har til sammen over 3000 ansatte som jobber med både planlegging, design, arkitektur og ingeniørfag, både i Norge og internasjonalt. Ifølge undersøkelser blant norske teknologistudenter og erfarne ingeniører regnes de som en av bransjens aller mest attraktive arbeidsgivere.

Ler mer: Dette blir avgjørende for å holde på de skarpeste hodene

Kanskje ikke så rart når de har et uttalt ønske om å skape historie med kundene sine. Da er det spesielt viktig å ha kunnskap og perspektiver til å se muligheter der andre ser hindre.

– Som rådgiver må du hele tiden strebe etter å være i front og ha oversikt over hva som skjer. Som konsern har vi sluttet å legge femårsplaner. Det går ikke lenger. Vi har jevnlige samlinger for å justere strategisk kurs etter hva som skjer rundt oss, forteller Bergly. 

– Teknologien har gjort det mulig å tenke større

Hun mener vi i dag er inne i dilemmaenes tid – noe som også var navnet på høstkonferansen til Rådgivende Ingeniørers Forening, der Grethe Bergly er styreleder.

– Skal du finne gode løsninger i dag, vil du møte på dilemmaer – som behovet for energi målt opp mot å ivareta naturen på en best mulig måte. Ny teknologi kan kanskje gi oss løsningen på noen av dilemmaene, men ikke alle.

Nettopp teknologien har bidratt til å endre arkitektur- og ingeniørfaget radikalt gjennom Berglys karriere. En av grunnene til at kompleksiteten i Multiconsults prosjekter har tiltatt, er at teknologien har gjort det mulig å tenke større. 

– Da jeg startet i bransjen for 30 år siden, var vi første generasjon som jobbet med det som kalles DAK – at vi tegnet på en skjerm i stedet for på papir. Siden den gang har det skjedd enorme endringer. Med digitale verktøy, har det blitt lettere å se faget sitt i en større sammenheng – og at du alltid er del av noe større. 

Gi dine ansatte digital tilgang til Norges viktigste nyhetskilder

– Du må hele tiden rigge deg til for det som kommer

Når Multiconsult legger nye strategier, gjør de alltid en grundig kartlegging av det de tror vil bli de store driverne i tiden fremover. Akkurat nå handler det om klima, urbanisering, nye forretningsmodeller i bransjen og digitalisering, mener Bergly.

– De mulighetene som kommer til oss som selskap, kommer som en effekt av alt som skjer rundt om i verden – blant annet med klima og urbanisering. Det at flere må belage seg å bo i byer fremover, avgjør hvilke løsninger vi må skape for framtidens byer – og de er annerledes enn dem vi har i dag.

I Norge er trolig de fleste byer bygget allerede, noe som gjør det viktig å finne gode løsninger for å ta vare på det vi har bygget, mener Bergly.

– I tillegg skal vi sørge for at det nye vi bygger er i tråd med klimamålene, blant annet med tanke på å kunne gjenbruke materialer. Du må hele tiden tenke på hvordan du skal ta vare på det du har, samtidig som du må rigge deg til for det som kommer. Som bedriftsleder er nøkkelen å finne den rette balansen. 

Det koster lite å få ansatte som tenker større – finn det bedriftsabonnementet som passer best for din bedrift 

Når tidene endrer seg:

Hvordan unngår du å bli «gammelt nytt»?